I Ur och Skur

Lilla Holm är certifierad I Ur och Skur - förskola. Det innebär att en stor del av verksamheten är förlagd utomhus.

Skogen och naturen används på ett naturligt sätt i pedagogiken, baren lär sig tidigt vad man får och inte får göra i naturen när de upptäcker årstiderna, växter och djur omkring dem.

Friska och Glada

Att barnen vistas mycket utomhus ger friskare barn då förkylningar och sjukdomar inte smittar lika lätt. Vi har naturligtvis även fantastiska lokaler att vara i när vädret inte tillåter att vara ute.
Våra fina lokaler och vår unika utemiljö skapar perfekta förutsättningar för förskolan

Tankarna bakom I Ur och Skur

Vad innebär I ur och skur för individen?
Lustfyllt upplevelsebaserat lärande med alla sinnen och hela kroppen som ger bestående fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Vad innebär I ur och skur för gruppen?
Gemenskap i och kring naturen som leder till trygghet, tillhörighet, kreativitet, empatisk och social utveckling.

Vill du veta mer om I Ur och Skur, gå in på:
www.friluftsframjandet.se/iurochskur

Lilla Holm