Verksamheten

Lilla Holm är ett föräldrakooperativ med målet på att skapa den allra bästa miljön för våra barn.

Små barngrupper tycker vi är extra viktigt för barnens välmående. Vi har en avdelning med omkring 22 barn.

Fem pedagoger har ansvaret för barnens utveckling på förskolan. Tre förskollärare samt två barnskötare.

Köket och maten

Maten är ett område vi proriterar. Därför har vi en egen kock. Hon ser till att allt som serveras på förskolan är näringsriktigt och av bästa kvalitet. Maten är ekologisk och närodlad så långt det är möjligt.

Vi har ett eget restaurangkök på förskolan, men ibland lagas maten direkt över öppen eld ute i naturen.

Lilla Holm